Homepage Liros

Quality Assured Grain Storage

Vi får jordbruk att växa

Vi får jordbruk att växa

Aldrig tidigare har behovet hos så många människor behövt tillgodoses på så liten areal. Lägg därtill strukturförändringar och ett varmare klimat, så ökar kravet på ny teknik för klimatsmart lagerhållning av spannmål för att öka produktionsvolymerna.

Liros är ett svenskt techföretag som värnar den globala miljön med hjälp av avancerad hård- och mjukvara. Vår produkt GrainwatchTM använder stora mängder data och algoritmer som skapar en världsledande teknik för temperaturövervakning och torkstyrning av silos och planlager.

Vi får jordbruk att växa klimatsmart

Vi får jordbruk att växa

Aldrig tidigare har behovet hos så många människor behövt tillgodoses på så liten areal. Lägg därtill strukturförändringar och ett varmare klimat, så ökar kravet på ny teknik för klimatsmart lagerhållning av spannmål för att öka produktionsvolymerna.

Liros är ett svenskt techföretag som värnar den globala miljön med hjälp av avancerad hård- och mjukvara. Vår produkt GrainwatchTM använder stora mängder data och algoritmer som skapar en världsledande teknik för temperaturövervakning och torkstyrning av silos och planlager.

Grainwatch™ skyddar världens skördar

Grainwatch™ från Liros är ett av världens viktigaste varumärken inom monitorerad lagerhållning av spannmål. Grainwatch™ ger dig fullständig kontroll av produktionen, oavsett var i världen du eller dina lager finns. Systemet har två patent (SE 536675 och SE 529584) och har prövats i alla miljöer världen över och levererar under extrema väder- och årstidsförhållanden.

Grainwatch™ temperaturövervakning och torkstyrning:

  • Kontroll över spannmålets temperatur fukt och torkning
  • Minskat svinn orsakat av fukt, skadedjur och mögel
  • Effektivisera produktuttaget med över 40%
  • Mobil översyn via smartphone eller läsplatta
  • Löpande data för analys och optimering
  • Mindre restider och bränsleförbrukning
  • Ökad möjlighet att möta nya myndighetskrav
Läs mer om Grainwatch

MOBILE FARMING

GrainWatch Plus makes everyday crop protection easy and accessible on your smartphone

GRAIN TEMPERATURE

Monitoring grain temperature is an effective method to ensure the quality of your cereals.

GRAIN DRYING

HCS Grain Dryer Control System is easily installed to optimize your drying cycles.

RESELLERS & SUPPORT

Our patented crop protection systems are sold and serviced in most parts of the world.

Liros – svensk ingenjörskonst framtidssäkrar ditt jordbruk

Liros kunskap och erfarenhet sträcker sig tillbaka till 1955, men vårt mål är fokuserat på framtiden. Vi hjälper lantbrukare, inköpare och producenter att effektivisera arbetet med minskad miljöpåverkan – samtidigt som vår teknik samlar information som utvecklar jordbruket på alla nivåer, varje dag, året runt.

Från myndighetshåll höjs kraven på exakta jordbruksdata för att göra statistiska beräkningar och dimensionera bidrag och reformer. Det sker även en förskjutning mot allt större produktionsenheter med mer grödor och mindre djurproduktion, sanktionerad av stora internationella organisationer som FN, IPCC och EU. Det är utmaningar vi är redo att möta!

Så framtidssäkrar vi ditt jordbruk

Världens spannmål är vår kunskapsbank

Grainwatch™ från Liros används av jordbruk på 93 marknader med varierande storlek, struktur och klimat. Men oavsett om vår slutkund är ett litet enskilt jordbruk i Danmark eller en storproducent av spannmål i Australien, så ger samarbetet oss ovärderlig data som ständigt utvecklar produkten. Kunskap som bidrar till åkermarkens digitala revolution och kommer såväl jordbrukare, inköpare, myndigheter som slutkonsumenten till gagn!

Här finns vi!
NO RAIN. NO GRAIN.
Att bidra till ett hållbart jordbruk för en hållbar värld är en självklarhet för oss. Därför avsätter vi 1% av vår vinst till miljöförbättrande åtgärder i våra hav och sjöar. Dessutom samarbetar vi med den samlade vetenskapen för att hitta nya, innovativa sätt att möta miljöutmaningarna med hjälp av våra produkter. Klimatet är nämligen i ständig rörelse – så det är vår utveckling också!

Nyheter

Frågor om hur Grainwatch kan öka din effektivitet? Kontakta Liros – vi hör av oss inom 24 timmar.

Undrar du hur Grainwatch kan öka produktiviteten på just ditt jordbruk? Eller står du inför nya utmaningar eller krav som behöver mötas med ny teknik? Hör av dig till oss, vi står redo att hjälpa dig. Använd formuläret eller ring oss på telefon 040-14 20 80.