Upphovsrätt

Upphovsrätten för denna nätplats tillhör Liros Electronics i Malmö AB. © All rights reserved.

Hela denna nätplats inklusive bilder, text och illustrationer är upphovsrättsskyddad och får inte kopieras eller distribueras utan skriftlig tillåtelse från Liros Electronics i Malmö AB.

Olovlig användning av text och bilder som hör till vår verksamhet och våra affärsområden eller produkter och varumärken är ett brott mot bolagets upphovsrätt och därmed mot svensk och internationell lagstiftning. Överträdelser av upphovsrätten beivras alltid.

Vi delar däremot gärna med oss av vår information om syftet är gott, så tveka inte att kontakta oss när du behöver specifik information eller vill länka till vår webbplats.

Våra övriga policies

Läs mer om EU-kommissionens lagstiftningsarbete för upphovsrätt här.