English
Sensors

Sensorik

Temperaturmätare från Optex

Allting runt om oss utstrålar värmestrålar i form av IR-ljus. Våra beröringsfria / non-contact Thermo-Hunter-instrument utnyttjar detta för temperaturmätning på säkert och hygieniskt avstånd.

Temperaturgivare mäter IR-strålning från ett objekt och omvandlar detta till en yttemperatur, valfritt visad i Celsius eller Fahrenheit.

  • Kontrollera temperaturen på ett lager i en maskin, utan beröring.
  • Leta efter temperatur skillnader i olika sammanhang.
  • Hygieniskt i samband med mat. Temperaturen kan kontrolleras utan att komma i direkt kontakt med maten.

Liros har instrument för fast montering, med och utan display, såväl som handinstrument i olika utföranden.

Läs mera om hur man undviker fällorna med IR-mätning »

Temperaturmätare från Optex

Länk till tillverkarens hemsida: