English
RFID

RFID

RFID Taggar

Taggar

Oberoende av om det är tag, transponder eller chip som vi väljer att kalla informationsbärarna för har de i princip alltid samma stomme.

Lågfrekventa passiva 125KHz / 134KHz RFID-taggar är elektroniska minnen bestående av en kiselbit, en antenn och en skyddande kapsling. Dessa komponenter har väldigt skiftande egenskaper och det är av största vikt att välja rätt tag, med avseende på dess kapsling och den aktuella tillämpningen.

Publika utomhusmiljöer, renhållning och behållarmärkning är kanske de absolut svåraste applikationer man kan tänka sig. Taggarna utsätts för väder, vind, UV-strålning och kemikalier. Man vill placera dem på skiftande typer av bärare, ibland av metall. De förutsätts fungera i decennier trots att dess temperatur kan variera mellan -30 och +60 grader och dessutom förväntas de tåla skakningar och vibrationer från exempelvis hanteringen av en sopbil, och direkt fysiskt våld.

Ett obestridligt faktum är att kostnaden för att byta ut taggar i fält alltid är skyhög i jämförelse med den lilla prisskillnad det är mellan "rätt och fel" produkt redan från början!

Liros långa erfarenhet av taggar i skiftande miljöer gör att vi kan erbjuda Er rätt produkt med avseende på pris och kvalitet för just Er applikation.

RFID E Unit. 13,56MHz


'Soptaggar' Nail & plugg Skruv Massiv metall Nest Tag


Allmänt om taggar

Liros Electronic levererar det mesta vad det gäller taggar. Här följer några typiska egenskaper hos vanliga produkter som man bör betänka i samband med tagg-valet för sin applikation.


T.O.P. Tag

T.O.P. är en, under vacum, formsprutad "Disc Transponder" som är speciellt framtagen för längsta tänkbara livslängd under svår yttre påverkan. Dessutom är den i det närmaste vattentät. Tjockleken ger T.O.P. läsbarhet även monterad på metall. Vid normalt montage uppnås ofta ett läsavstånd som är upp till 30% bättre än produkter med jämförbar diameter beroende på antennutformning.

Det försänkta montagehålet är utformat för såväl nit/popnit som skruv, både försänkt och cylindrisk. Typiska användningområden är förutom tung industri och offshore även behållarmärkning, typ sopkärl. Dess UV-beständighet gör den idealisk för alla typer av utomhusapplikationer i vårt svenska klimat.

Pdf T.O.P. Tag, 125 kHz (222 kB)

(för att spara filen, högerklicka och välj "Spara mål som...")

T.O.P. Tag 125kHz transponder


WorldTag

"Urtaggen". Skapad av Sokymat, och med denna tillkom defakto-industristandarden "UNIQUE" baserad på EM410x-chipet. WorldTag är gjord av två polykarbonat-halvor som är ultraljudssvetsade samman. WorldTag är idealisk som "engångstag" och i kontorsmiljö. Polykarbonat anses som slagtåligt men har begränsade egenkaper mot UV-strålning / solljus, blir sprött i låga temperaturer och kemikaliebeständighet är ingen självklarhet.

Finns i diametrar från 20 mm till 50 mm med och utan hål. Ju mindre diameter ju lägre kostnad!

World-tag. 20 mm - 50 mm
(Klicka för att förstora)


EpoxiTag

En populär tagg som är användbar i många sammanhang. En påtaglig egenskap som den har är dock att den är hygroskopisk, det vill säga att den drar till sig fuktighet från luften.

I vissa fall reagerar det hygroskopiska ämnet med vattnet och bildar en ny kemisk förening. Därmed går det ursprungliga ämnets egenskaper förlorad. Att elektroniken inuti den tunna epoxitaggen korroderar är ganska uppenbart.

De hygroskopiska egenskaperna beror inte på epoxyn i sig utan på glasfibern. Jämför båtskrov.

Bilden visar en Epoxitag som varit monterad på en plastbehållare utomhus under några års tid.

Epoxi-tag. 30 mm (Klicka för att förstora)


GlasTag

GlasTag är en intressant OEM-produkt. Den är hermetiskt insluten i en glasampull och är "enkel" att förädla själv. I vissa tillämpningar med starka vibrationer eller temperaturförändringar kan den ha en tendens att spricka. Orienteringen av läsarens antenn i förhållande till glastaggen kan vara ett praktiskt problem.

Klassiska användningsområden är "chip-märkning" av husdjur och identifiering av bilnycklar.

Taggen på bilden är förstorad, glastaggarna är mellan 9 mm och 23 mm långa.

Glas-tag. 13,5 mm