English
RFID

RFID

RFID: Mobil datafångst


LAID, Liros system för Automatisk IDentifiering

Detta är ett mobilt datainsamlingssystem ursprungligen avsett för kvalitetssäker hantering av hushållssopor.

Systemet har utvecklats och använts under nästan femton år. Det omfattar allt från taggar / chips för märkning, handläsare för identifiering, till datorer och mjukvara för fast installation på alla typer av fordon.

LAID överenstämmer väl med det aktuella förslaget till EU-standard, EN 14803.

Mjukvaran har idag utvecklats till ett kraftfullt mobilt orderhanteringssystem, oberoende av om det gäller fastplanerade eller rörliga uppdrag.

Användningsområdena har därmed utvidgats till att även täcka upp exempelvis containerhantering, diverse budtjänster samt fjärrtransport generellt, allt med eller utan automatiskt identifiering.

Till systemet kan man, i förekommande fall, knyta olika typer av vågutrustning ( SWT, PIAB, Wånelid, Vågab, Poul Tarp / DME, Botek ), kundtjänstfunktioner, kartfunktioner, navigering, ECO-driving / ISA, administrativa system etc. Modul för insamling av fordonsdata enligt den så kallade FMS-standarden är också tillgänglig.

LIROS utvecklar och producerar såväl hårdvaran som mjukvaran i LAID, detta tillsammans med att vi är ISO9001:2008-certifierad borgar för såväl kvalitet som långsiktighet.

Information om taggar finns här

Klicka på bilderna nedan för större bilder

RFID mobil datafångst

RFID LAID RFID Gällö