Om Liros

Liros Electronics bildades 1955 som Lindeberg & Ros AB. År 1963 drogs namnet samman till det enklare Liros. Sedan dess har företaget levererat patenterade elektroniklösningar till kunder över hela världen. Redan för 50 år sedan presenterades våra antistatlösningar och 1980 såldes den första torkstyrningen för spannmålsproduktion. Den ingår i moderniserad form fortfarande i vårt varumärke GrainWatch™.

Idag har Liros två affärsområden

Liros GrainWatch är digitala system för torkning och temperaturövervakning av spannmål

 

 

Förutom vår torkstyrning består GrainWatch™ numera även av patenterade digitala temperaturövervakningssystem för silos och planlager (patent SE 536675 och SE 529584). Sammanlagt har vi i över fyra decennier hjälpt till att torka och skydda världens skördar och minskat svinn orsakat av fukt, skadedjur och mögel.

För avläsning av temperaturdata kan vi idag erbjuda app för smartphone och läsplatta som komplement till PC och handinstrument.

Förutom för spannmål går GrainWatch utmärkt att använda för att förebygga brand i träpellets och annan energiråvara som lagras i silo eller planlager.

Utrustningen är både ISO- och ATEX/IECEx-certifierad för att säkerställa elsäkerhet och kvalitet i det speciella riskområde som en silo utgör. Vi vågar påstå att GrainWatch™ kvalificerar sig bland de viktigaste varumärkena för temperaturövervakning och torkstyrning av spannmål.

ISO- ATEX- och IECEX-Certifikat för GrainWatch-produkter.

Liros NoStatic tillverkar antistatsystem för att säkra störningsfri produktion i tillverkande industri.

 

 

Statisk elektricitet är ett stort problem inom många industrigrenar genom att det sänker produktionskvaliteten och äventyrar personalens säkerhet. Liros tog tidigt ledarrollen för att möta utmaningarna. Redan år 1963 levererade vi vårt första antistatsystem som säkrar störningsfri produktion i tillverkande industri.

Vi utvecklar våra antistatprodukter och har idag ett väl definierat sortiment med flera innovationer, till exempel vårt Long Range-system som är certifierat enligt GS-TÜV. Ett gott betyg på våra system är att vi bibehåller och utvecklar rollen som leverantör åt ett flertal internationella industriföretag med maskinparker i Europa och Asien. Free of charge!

ISO- och GS-TÜV-Certifikat för NoStatic-produkter.

Liros Electronics bildades 1955 som Lindeberg & Ros AB.

Från utvecklingarbete i elektronikens barndom…

Liros Electronics digitala system för temperaturövervakning av spannmål - GrainWatch.

…till patenterade övervakningssystem för spannmål…

Liros Electronics NoStatic för hantering av statisk elektricitet inom tillverkande industri

…och teknologi för hantering av statisk elektricitet inom tillverkande industri.