English
Liros

Kontakta Liros

Kontakt

Liros Electronics i Malmö AB

Telefon: +46 (0) 40 - 14 20 80

Växelns öppettider är: Måndag-fredag,
klockan 08.00-16.30.

Post-/besöksadress:
Murmansgatan 124A
212 25 Malmö

Godsmottagning:
Krusegatan 25
212 25 Malmö

Kontakt: mail@liros.se
Order: order@liros.se

Internationell hemsida:
Liros Electronics (engelsk)

Ladda ner eller skriv ut reklamation:
servicebegäran pdf
(Högerklicka och välj ”Spara mål som...”)

Produktionschef
Lars-Göran Karlsson
Tel. direkt: 040-14 20 84
Tel. mobil: 0708-14 28 84
lgk@liros.se

Försäljning

Grain-Watch:
Lars-Göran Karlsson
Tel. direkt: 040-14 20 84
Tel. mobil: 0708-14 28 84
lgk@liros.se

Antistat - Uppladdning:
Lars-Göran Karlsson
Tel. direkt: 040-14 20 84
Tel. mobil: 0708-14 28 84
Epost: lgk@liros.se>

NoStatic återförsäljare i Danmark:
www.scanion.com
www.alfainstruments.dk

RFID - Sensorik:
Tel. växel: 040-14 20 80

Support

Grain-Watch:
Ingvar Larsson
Tel. mobil: 0708-97 42 67
il@liros.se

Antistat - Uppladdning:
Lars-Göran Karlsson
Tel. direkt: 040-14 20 84
Tel. mobil: 0708-14 28 84
Epost: lgk@liros.se