Internationella certifikat

Internationella certifikat är betydelsefulla indikatorer för att avgöra kvaliteten på industriprodukter som bjuds ut på världsmarknaden.

Liros utvecklar produkter för användning i tuffa industrimiljöer, till exempel för silos där damm från spannmål eller pellets kan utgöra en explosionsrisk.

För att säkerställa maximal produktionskvalitet och säkerhet för våra kunder låter vi ledande institut granska och certifiera produkter och tillverkningsprocesser. Av de internationella certifikat som hittills utfärdats är ISO-, ATEX-, IECEx-och GS TÜV-certifikaten viktigast.

För mer detaljerad information, vänligen ladda ner och läs från listan nedan.

Kvalitetsprocess

Certifikat för GrainWatch som är digitala system för torkning och temperaturövervakning av spannmål.

Certifikat för NoStatic som tillverkar antistatsystem för att säkra störningsfri produktion i tillverkande industri.

För uppdaterad information om ATEX- och IECEx-direktiven, se EUR-Lex.