English
Grain-Watch
Grain-Watch

Grain-Watch® Fläktstyrning

Utnyttja de optimala väderförhållanden automatiskt! Med Grain-Watch-fläktstyrningen behöver du inte vara på plats för att starta och stanna fläkten. Ställ in under vilka förhållanden fläkten ska starta och stanna för att skydda spannmålens temperatur och vattenhalt. Fläktstyrningen finns med 4, 10 och 26 reläutgångar.

Fläktstyrning

Rekommendationer vid luftning/kylning av spannmål

För att inte höja vattenhalten i spannmålslagret vid luftning / kylning måste man känna till spannmålens temperatur, luftens temperatur och relativ luftfuktighet.

  Spannmålens temperatur i Celsius
Kylluftens temperatur i Celsius
  -6°C -4°C -2°C ±0°C 2°C 4°C 6°C 8°C 10°C 12°C 14°C 16°C 18°C 20°C 22°C 24°C 26°C 28°C 30°C
-8°C 88 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-6°C 75 88 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-4°C 64 75 88 - - - - - - - - - - - - - - - -
-2°C 54 64 75 87 - - - - - - - - - - - - - - -
0°C 46 54 64 75 87 - - - - - - - - - - - - - -
2°C 40 46 55 65 75 86 98 - - - - - - - - - - - -
4°C 35 41 48 57 66 75 86 97 - - - - - - - - - - -
6°C 31 36 43 50 58 66 75 85 97 - - - - - - - - - -
8°C 27 32 37 44 51 58 66 75 85 97 - - - - - - - - -
10°C 24 28 33 38 45 51 58 66 75 85 97 - - - - - - - -
12°C 21 25 29 34 38 45 51 58 66 75 85 95 - - - - - - -
14°C 19 22 26 30 35 40 46 52 58 66 75 85 95 - - - - - -
16°C 17 19 23 27 31 35 40 46 52 59 66 75 85 95 - - - - -
18°C 15 17 20 24 27 31 36 41 46 52 59 66 75 84 95 - - - -
20°C 13 15 18 21 24 28 32 36 41 46 53 59 67 75 84 95 - - -
22°C 12 14 16 19 22 25 28 32 36 41 47 53 60 67 75 84 94 - -
24°C 10 12 14 17 19 22 25 29 32 37 42 47 53 60 67 75 84 94 -
26°C 9 11 13 15 17 20 23 26 29 33 37 42 47 53 60 67 75 84 93
28°C 8 10 11 13 15 18 20 23 26 30 33 38 42 48 55 60 67 75 84
  Källa: Lantmännen, “Säker spannmål“, 2007

Använd tabellen så här:

Om skärningspunkten mellan luftens temperatur och spannmålens temperatur ligger i det tomma fältet (-) är det ingen risk för uppfuktning av spannmålen. Om skärningspunkten mellan luftens temperatur och spannmålens temperatur ligger på ett siffervärde måste den relativa fuktigheten vara lägre än detta värde för att inte uppfuktning skall ske. Tabellen anger luftfuktigheten i procent RF%.

Ladda ner tabellen som Pdf
(Högerklicka och välj “Spara länk som...“)