English
Grain-Watch
Grain-Watch

Grain-Watch® Temperaturmätlinor

Temperaturövervakning är den enda effektiva metoden för att säkerställa din spannmål lagras under optimala förhållanden, genom att detektera "hot spots" som orsakas av spannmålsrespiration, fukt, insektsangrepp, mögel eller svamp. Temperaturmätlinor hängande inne i silon kan registrera dessa "hot spots" och varna operatören att vidta åtgärder för att undvika förlust av kvalitet och värde, eller i värsta fall förstörs. Med tanke på värdet på spannmålen som lagras i silor, är ett temperaturövervakningssystem en investering värd att göra.

Grain-Watch® temperaturmätlinor är består av ett slitstarkt, stålarmerat ytterhölje och utrustade med digitala givare av högsta kvalitet. Tack vare 2-ledarteknologi kan mätlinorna göras väldigt tunna, men ändå starka (diameter: 9,8 mm), vilket signifikant reducerar lasten på taket. Givarna är underhålls- och kalibreringsfria under hela deras livstid. Avstånd mellan givare är 2 eller 3 meter som standard. Vänligen hänvisa till tabellen nedan.

Temperaturmätlinor

GWSL1100

Kabel Ø: 9,8 mm
Längder: 1 - 35 m
Antal givare: ≤ 32
Givaravstånd: 2 m eller 3 m (standard)
Draghållfasthet: ≤ 2,5 t
Belastning på tak under fyllning/tömning: 25 kg/m

Temperaturmätlinor

GWSL2100

Kabel Ø: 17,0 mm
Längder: 1 - 100 m
Antal givare: ≤ 32
Givaravstånd: 2 m eller 3 m (standard)
Draghållfasthet: ≤ 8 t
Belastning på tak under fyllning/tömning: 50 kg/m

Processanslutning

Temperaturmätlinor för spannmålstemperaturövervakning
Temperaturmätlinor för spannmålstemperaturövervakning

The Grain-Watch® temperaturmätlinor hängs inne i stål- eller betongsilor med följande anslutningar:

  • Brunns-/golvmontage (betongsilo)
  • Upphängningsögla (betong- eller stålsilo)
  • På rörstos (stålsilo)

Dimensionsritningar:

Placering av temperaturmätlinor

Mängden och längden på temperaturmätlinorna för att effektivt övervaka spannmålen beror på dimensionerna på silon (diameter, takfotshöjd, total höjd). Många silotillverkare tillhandahåller fästen för temperaturmätlinor i fasta positioner i takmontaget. Andra kunder föredrar en individuell anpassning. Vi är glada att tillgodose båda. Våra projektledare använder vår flexibla dimensioneringsmjukvara för att se till att du får optimal täckning.

Noggrann övervakning av spannmålstemperatur i stora silor kräver flera temperaturmätlinor. Som tumregel, övervakar en mätlina en radie på 3 meter.

Rund silo, diameter i meter 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40
Rekommenderat antal mätlinor 1 3 4 5 6 7 8 11 17 22 30 34
Rektangulär silo, sidans längd i meter 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Rekommenderat antal mätlinor 1 2 4 5 9 9 12 16 16

Värme är också en indikator för fukt; ju fuktigare spannmål, desto större är dess förmåga att lagra och leda värme. Referensdiagrammet nedan visar hur ökad fukt och värme påverkar hur lång tid spannmål kan lagras under säkra omständigheter. Ökad fukthalt och värme i spannmålen reducerar lagringstiden drastiskt.

Lagringstid av spannmål i relation till temperatur och fukthalt

(Källa: JTI, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering)

Lagringstid av spannmål i relation till temperatur och fukthalt

14%Fukthalt: 14%

15%Fukthalt: 15%

18%Fukthalt: 18%

20%Fukthalt: 20%

22%Fukthalt: 22%