English
Grain-Watch
Grain-Watch

Temperaturövervakning & torkstyrning för spannmål


Grain-Watch är en komplett lösning för temperaturövervakning av spannmål i silo och planlager. Systemet är helt digitalt, från PC till mätlina. Våra utrustningar används för kvalitetssäkring, i första hand av spannmålslager i Skandinavien, Europa och Asien. Grain-Watch är ATEX- och IECEx-godkänt.

 • Grain-Watch övervakar lagrad spannmål med temperaturkontroll i alla typer av lager.
 • Temperaturmätlinor för silos och övriga utrymme där det går att hänga upp linor.
 • Temperaturmätspjut att trycka i spannmålslager där det inte kan hänga linor.
 • Moduluppbyggt för enkelt montage och installation, även i befintlig anläggning.
 • Lättanvänd PC-mjukvara för kontinuerlig temperaturövervakning dygnet runt.
 • Kundanpassad. All viktig information är direkt överblickbart.
 • Historik för redovisning, bokföring, mm.
 • Temperaturkontrollen sker via PC eller handinstrument.
 • Väderstation som bestämmer förutsättningarna för luftning av lagret.
 • Fläktstyrning är integrerad i mjukvaran, var villkoren för att starta och stoppa luftningsfläktarna ställs in.
 • Nivåmätare som mäter nivån och volymen i silon.
 • Givare för nivålarm, full eller tom silo.

Lars-Göran Karlsson

 • Ansvarig Grain-Watch

Ingvar Larsson

 • Försäljning Skandinavien