English
Grain-Watch
Grain-Watch

Grain-Watch® PC-program

Grain-Watch® PC-program PC-program övervakar kontinuerligt temperaturen på den lagrade spannmålen, dygnet runt. Det erbjuder en kundspecifik layout, enkel hantering och konfiguration av larmnivå, samt färgkodade temperaturfält för en snabb och övergripande översikt på skärmen. Temperaturerna kan ses på två olika layouter – Planvy och Matrisvy. Tre olika lösenordskyddade åtkomstnivåer bidrar till att förhindra obehörig åtkomst. TMS Historik-funktionen visar den lagrade spannmålens temperaturdata i detaljerade grafer för varje temperatur kabel eller spjut.

Planvy

Planvyn ger ett fågelperspektiv över siloanläggningen och varje temperaturlina i varje silo. Varje program är unikt utformad enligt kundens specifikationer. Temperaturfälten är färgkodade för att ge all relevant information på ett ögonkast.

Grain-Watch PC-program planvy

Matrisvy

Matrisvyn ger en översikt över alla temperaturlinor i tabellform. Operatören kan välja mellan att visa enbart den högsta och lägsta temperaturen per lina, eller en detaljerad vy på varje givare på temperaturlinan. Temperaturfälten är färgkodade för att ge all relevant information på ett ögonkast.

Grain-Watch PC-program matrisvy

Alarm

Alarm konfigureras enkelt för varje silo eller silogrupp för att anpassa övervakningsprocessen när man lagrar olika typer av spannmål. De individuella alarmen kan också anslutas till en reläutgång för ett externt varningssystem, eller när man använder ett automatiskt fläktsystem (Grain-Watch Väderstation och Fläktstyrning) används.

Grain-Watch PC-program alarmnivå

Historik

Temperaturdata från alla temperaturlinor eller spjut sparas automatiskt på datorns hårddisk. Historikprogrammet TMS History visar temperaturutvecklingen i detaljerade grafer för varje sensor på varje lina eller spjut. Diagrammen kan skrivas ut för redovisning, bokföring eller försäljningsreferens.

Grain-Watch PC-program historik

Nivåmätning

PC-programmet levereras med en nivåmätare som option. Mätning sker med temperaturlinorna eller spjuten och ger en rudimentär fyllnadsnivå för varje silo baserad på silodiameter, höjd, mängd linor eller spjut och deras givaravstånd. Nivån presenteras i staplar i både Planvyn och Matrisvyn. Denna funktion ersätter inte en typisk nivåmätningsutrustning!

Grain-Watch PC-program nivåmätning